KOnkurrencebetingelser

Når du deltager i en konkurrence under Kids Tour, er disse arrangeret af:

Momentcph Live
Nyvej 17B, 1.tv.
1851 Frederiksberg C
Tel. 70 70 70 90
CVR: 42920576

Ved deltagelse i konkurrencer under Kids Tour er nedenstående vilkår gældende. Hvis der vil være andre gældende regler, vil dette være beskrevet i den enkelte konkurrencebeskrivelse.

Konkurrencerne er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Børneulykkesfonden eller andre sponsorer af Kids Tour.

Generelle vilkår:

 • Konkurrencerne har alene til formål at være underholdende, og deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Momentcph Live.
 • Ved deltagelse i en konkurrence under Kids Tour 2022 er man indforstået med konkurrencereglerne.
 • Ansatte hos momentcph og samarbejdspartnere samt medlemmer af dennes familie må ikke deltage i konkurrencen.
 • Ved mistanke om snyd forbeholder Momentcph Live sig ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
 • Momentcph Live påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencerne.

Konkurrenceperiode:

 • Konkurrenceperioderne er fra d. 25. marts til 1. oktober 2022.

Sådan deltager du:

 

 • For at deltage i konkurrencerne skal du udfylde kontaktoplysningerne, som er angivet i konkurrencerne. Derudover skal du løse den beskrevne konkurrence.
 • Du kan kun deltage i konkurrencerne én gang. Konkurrencerne er ikke købsbetingede.
 • Det er kun personer bosat i Danmark, der kan deltage i konkurrencen. Konkurrencerne er rettet mod børn i alderen 3 år+ samt forældre og besøgende under Kids Tour 2021. Produkt og budskab fremgår tydeligt af de individuelle konkurrencer.

   

Udtrækning af vindere:

 • Udtrækning af vindere er individuelt for hver konkurrence. Hvordan udtrækning af vindere foregår, står beskrevet på de enkelte konkurrencebeskrivelser.
 • Vinderne udtrækkes kort efter konkurrencernes individuelle udløb og får direkte besked via e-mail, hvorefter vinderne skal oplyse kontaktinformationer, herunder telefonnummer og adresse, for at kunne modtage præmien.
 • Momentcph Live og evt. tredjeparter, der hjælper med at afvikle konkurrencerne,forbeholder sig ret til at offentliggøre navn på vinderen af konkurrencerne på Kids Tours sociale medier, sponsorers sociale medier samt under Kids tour.
 • Modtager vi ikke kontaktinformationerne fra en eller flere vindere indenfor 14 hverdage efter konkurrencernes udløb, kan vinder(ne) ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udtrukket via lodtrækning.

Præmieinformation:

 • Præmieinformation samt værdi af præmie er angivet på i den enkelte konkurrencebeskrivelser.
 • Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.
 • Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Momentcph Live sig ethvert ansvar i den forbindelse. Hvis Momentcph Live har et indberetningskrav til skattemyndighederne i forbindelse med udlodning af en præmie, har denne pligt til at videregive oplysninger til skattemyndighederne.

Persondata:
Deltager du i en af konkurrencerne under Kids Tour 2022, giver du samtidig med din aktive deltagelse samtykke til, at Momentcph Live må registrere dit fulde navn og øvrige kontaktoplysninger, jf. ovenfor. Som deltager giver du endvidere samtykke til, at Momentcph Live – hvis det er nødvendigt for den konkrete præmie – må videregive dit navn og adresse til fragtfirma og evt. tredjeparter, der hjælper med at afvikle konkurrencerne, hvis du er den heldige vinder. Disse parter er selvstændige dataansvarlige, og deres behandling af dine personoplysninger er undergivet disses persondatapolitik.

Momentcph Live benytter udelukkende personoplysningerne til at kontakte den deltager, der vinder, og til at tildele og fremsende præmien. Dine personoplysninger slettes 14 dage efter end konkurrencen.

Dine rettigheder
Du har nogle rettigheder ifølge databeskyttelseslovgivningen. Disse indebærer, at du under visse omstændigheder har ret til at:

 1. Få indsigt i dine personoplysninger. Du har ret til at anmode momentcph om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som Momentcph Live behandler.
 2. Få ændret dine personoplysninger. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.
 3. Få slettet dine personoplysninger.
 4. Få begrænset dine personoplysninger.
 5. Du har ret til at gøre indsigelse mod Momentcph Live’s behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre dem i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og Momentcph Live behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis de kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.
 6. Trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, dog kun med virkning fra det tidspunkt, hvor det er trukket tilbage. Det har ingen konsekvenser for dig at trække samtykker tilbage i forhold til deltagelse i konkurrencen, men du bliver ikke gjort opmærksom på muligheden for at få yderligere lodder i konkurrencen.

Du er velkommen til at kontakte Momentcph Live, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Du har også til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet ved brug af oplysningerne på www.datatilsynet.dk

KidsTour-webbilleder-6
KidsTour-webbilleder-2