Lejebetingelser

Lejeperiode
Lejeperioden aftales ved booking.
Booking
Bookingen af Trafiklegepladsen foregår igennem Børneulykkesfonden ved at maile til buf@borneulykkesfonden.dk
Levering
Levering af trafiklegepladsen sker fra Børneulykkesfondens lager. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko med dansk anerkendt og forsikret fragtfirma. De individuelt aftalte leveringsbetingelser og leveringsfrister fremgår af ordrebekræftelsen. Det fremgår ligeledes hvornår og hvor aktiviteten skal være leveret retur til Børneulykkesfonden lager igen.
Pris
Ved leje af Trafiklegepladsen betales der et beløb på DKK 1.000 eksklusiv fragt. Fragtprisen afregnes efter Danske Fragtmænds fragtpriser med paller, og vil derfor variere alt efter hvor Trafiklegepladsen skal leveres til.
Bemanding fra Børneulykkesfonden til trafiklegepladsen
For at børnene kan få den optimale læring ud af aktiviteterne er det vigtigt at snakke med dem om formålet med øvelserne og generelt snakke om sikker adfærd i trafikken. Det forventes at lejer er indforstået med dette og kan varetage opgaven selv eller booker uddannet personale fra Børneulykkesfonden.
Når man lejer Trafiklegepladsen, kan man derfor samtidig booke bemanding fra Børneulykkesfonden.
Prisen for bemandingen pr. trafiktræner er:
DKK 1.600 kr. for et arrangement på en varighed af 6 timer.
Ønskes det at booke bemandingen i mere end 6 timer vil dette koste DKK 250 pr. time. pr. trafiktræner.
I prisen indgår: kørsel, hjælp til opsætning/nedtagning og bemanding ved aktivitet.
Betaling
Efter arrangementet, fremsender Børneulykkesfonden en faktura, der forfalder til betaling 14 dage efter
modtagelsen. Det forventes ligeledes at betaling af fakturaen sker inden for 14 dage.
På den e- mailadresse der er opgivet, tilsendes en bekræftelse på leje af Trafiklegepladsen og leveringsog
lejebetingelser.
Moms
Børneulykkesfonden er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21
Erstatningspligt
Lejeren har erstatningspligt, hvis trafiklegepladsen bliver beskadiget eller hvis trafiklegepladsen
bortkommer. Hvis det er muligt at reparere eventuelle skader, er lejeren forpligtet til at betale
reparationen.
Rengøring af Trafiklegepladsen
Trafiklegepladsen forventes at blive leveret tilbage i tør og fin stand. Hvis Trafiklegepladsen derimod
leveres tilbage i våd eller mudret tilstand, påkræves der et gebyr på 750 kr. for at få den tørret og
rengjort.
Beløbet vil blive opkrævet i en fremsendt faktura.
Persondata
Lejeren accepterer, at alle oplysninger gemmes og benyttes af Børneulykkesfonden, Gammel Kongevej 60,
1790 København V. Der er ingen andre end Børneulykkesfonden, som ser lejerens personoplysninger.
Børneulykkesfonden sælger eller videregiver ikke kontaktinformation eller anden privat information til
tredjepart.
Ønsker du at vide hvad Børneulykkesfonden har registreret om dig, kan du til enhver tid rette henvendelse
til os. Se kontaktinformation her.
Forbehold
Børneulykkesfonden tager forbehold for eventuelle skrivefejl i tekster, prislister eller dobbeltbookninger i
kalenderen.
Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål rettes henvendelse til:
Michella Stadsgaard, Eventkoordinator i Børneulykkesfonden.
Mail: ms@borneulykkesfonden.dk